กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายบุญเรือง หลงละลวด
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รอบรั้ว ปภ.สุราษฎร์ฯ

มิถุนายน2562

กลุ่ม

จิตอาสาพัฒนา คู คลอง" เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายวิชวุทย์ จินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา คู คลอง" เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน อปท.อาสาสมัครและจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมพัฒนาคูคลองและเก็บวัชพืช ผักตบชวา ณ บริเวณบึงขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ศูนย์ ปภ.เขต11สฎ.ร่วมกับสนง.ปภ.จ. สฎ.สนับสนุนน้ำดื่ม 1,000 ขวด เรือท้องแบน จำนวน 6 ลำ จนท.20 นาย อปพร.10 นาย ร่วมกิจกรรมดังกล่าว
วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายวิชวุทย์ จินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา คู คลอง" เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน อปท.อาสาสมัครและจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมพัฒนาคูคลองและเก็บวัชพืช ผักตบชวา ณ บริเวณบึงขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในการนี้ศูนย์ ปภ.เขต11สฎ.ร่วมกับสนง.ปภ.จ. สฎ.สนับสนุนน้ำดื่ม 1,000 ขวด เรือท้องแบน จำนวน 6 ลำ จนท.20 นาย อปพร.10 นาย ร่วมกิจกรรมดังกล่าว
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 33846 ครั้ง