กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายบุญเรือง หลงละลวด
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รอบรั้ว ปภ.สุราษฎร์ฯ

มิถุนายน2562

กลุ่ม

ฝึกอบรมโครงการทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) ประจำปี 2562 ณ วัดชยาราม เทศบาลตำบลตลาดไชยา

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 หน.สนง.ปภ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายครูฝึกฯและ สนง.ปภ.จ.สาขาท่าชนะ ร่วมฝึกอบรมโครงการทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ณ วัดชยาราม เทศบาลตำบลตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ฝึกวันที่ 3 (28 มิถุนายน 2562)
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 33849 ครั้ง