กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายบุญเรือง หลงละลวด
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สรุปสาธารณภัย

ข่าวสาธารณภัยประจำวัน

กลุ่ม

รายงานสถานการณ์ประจำวัน (วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565)

รายงานสถานการณ์ประจำวัน (วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565)
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 13697 ครั้ง