กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายบุญเรือง หลงละลวด
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รอบรั้ว ปภ.สุราษฎร์ฯ

ประจำวัน

กลุ่ม

วันที่18พฤศจิกายน 2565 เวลา13.00น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา ผอ.ศปภ. เขต11 สฎ. นายบุญเรือง หลงละลวด หน.ปภ.จ.สฎ.

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี นายบุญเรือง หลงละลวด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ และเยี่ยมให้กำลังใจกรณีเกิดฝนตกหนักมีน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่ ม.6 ม.7 ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 12 ครัวเรือน พร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัย ความเสียหายเบื้องต้น 1. คอสะพานขาด 2 จุด ซอยห้วยน้ำขาว ม.7 ต.ปากหมาก อำเภอไชยา 2. ถนนตัดขาด 1 จุด ซอยร่วมใจ ม.6 ต.ปากหมาก ขณะเกิดเหตุ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิต ควาเสียหายอยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติม โดยมีปลัดอาวุโสอำเภอไชยา พ.ต.อ.อรุณพงษ์ ภารพบ สภ.ไชยา พ.ต.ท.ยศพล แก้วฤทธิ์สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรโมถ่าย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. จิตอาสาพระราชทาน มูลนิธิ ให้การลงพื้นที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้สั่งการให้ อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อปท. ดำเนินการ ดังนี้ 1. มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก เร่งซ่อมแซมสะพานทั้ง 2 จุดเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ 2. เฝ้าระวัง ติดตาม การพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด แจ้งเตือนชุมชนเสี่ยงภัย ให้ครอบคลุมพื้นที่ คาดว่าฝนยังตกต่อเนื่องจนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 3. เร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบทางราชการต่อไป 4. หากมีน้ำท่วมถนน ให้ติดตั้งป้าย สัญญาณไฟ ปักหลักแนวเขตทางให้ชัดเจน เพื่อป้องกัน การสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 5. สถานการณ์ปัจจุบัน ในพื้นที่ฝนตกบ้างแต่ไม่หนัก 6. การให้ความช่วยเหลือ อำเภอไชยา สภ. ไชยา สภ. โมถ่าย อบต.ปากหมาก ผู้นำชุมชน อปพร ตำบลปากหมาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มูลนิธิกุศลศรัทธาอำเภอไชยา สนง.ปภ.สาขาท่าชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ฝากความห่วงใยถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากได้เฝ้าระวัง ติดตามการแจ้งเตือนภัย จากผู้นำท้องถิ่นหน่วยงานราชการโดยเฉพาะระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายนนี้ ที่มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และขอความร่วมมือให้ผู้ที่มีบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยได้อพยพหรือ ขยับขยายให้อยู่ห่างจากลำน้ำมากขึ้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 23047 ครั้ง