กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายบุญเรือง หลงละลวด
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รอบรั้ว ปภ.สุราษฎร์ฯ

ประจำวัน

กลุ่ม

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. พ.อ.อิศรา จันทะกระยอม เสธ มทบ. 45 เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.45 ให้การต้อนรับ พลตรี อานนท์ เพชรคำ หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือน ทบ. พร้อมด้วยคณะฯ

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. พ.อ.อิศรา จันทะกระยอม เสธ มทบ. 45 เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.45 ให้การต้อนรับ พลตรี อานนท์ เพชรคำ หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือน ทบ. พร้อมด้วยคณะฯ ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยม ศบภ.มทบ.45 เพื่อประเมินความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน ด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ รวมถึงการร่วมบูรณาการกับหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย องค์กรเอกชน และทุกภาคส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ นายบุญเรือง หลงละลวด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นางจตุพร พลจร ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมตรวจความพร้อมการบรรเทาสาธารณภัย และได้ตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 4 เพื่อตรวจสอบ ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหน่วยบรรเทาสาธารณภัย โดยมีหน่วยทหาร ส่วนราชการ และองค์กรการกุศลฯ เข้าร่วมรับตรวจประเมินความพร้อมฯ ณ สนามฝึก ร.25 พัน 3 ค่ายวิภาวดีรังสิต อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้ - ร.25 - ศปภอ.ทบ.4 - บน.7 - นพค.46 - ร.25 พัน 3 - รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต - ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 สุราษฎร์ธานี - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี - มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 23046 ครั้ง