กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายบุญเรือง หลงละลวด
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รอบรั้ว ปภ.สุราษฎร์ฯ

ประจำวัน

กลุ่ม

วันที่ 27 มกราคม 2566 นายบุญเรือง หลงละลวด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชน

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 นายบุญเรือง หลงละลวด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยด้านการท่องเที่ยว (LiIFE GUARD ) Level One Star รุ่นที่ 1 โดยมีนายวิทยา ประจง หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน และ นายพีรวัส เกตุการณ์ ครูฝึกดำน้ำ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ร่วมด้วย นายอมรเทพ ปรีคำ ผู้ชวนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา ร่วมพิธีเปิด ระหว่าง วันที่ 27 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมภูงา ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีผู้เข้ารับการฝึอบรมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ได้แก่ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา เข้าฝึกอบรม จำนวน 30 คน
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 29948 ครั้ง