กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายบุญเรือง หลงละลวด
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สรุปสาธารณภัย
รายงานสถานการณ์ประจำวัน (วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565)
รายงานสถานการณ์ประจำวัน (วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565)
รายงานสถานการณ์ประจำวัน (วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565)
รายงานสถานการณ์ประจำวัน (วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565)
รายงานสถานการณ์ประจำวัน (วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565)
รายงานสถานการณ์ประจำวัน (วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565)
รอบรั้ว ปภ.สุราษฎร์ฯ
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. พ.อ.อิศรา จันทะกระยอม เสธ มทบ. 45 เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.45 ให้การต้อนรับ พลตรี อานนท์ เพชรคำ หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือน ทบ. พร้อมด้วยคณะฯ ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยม ศบภ.มทบ.45 เพื่อประเมินความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน ด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ รวมถึงการร่วมบูรณาการกับหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย องค์กรเอกชน และทุกภาคส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ นายบุญเรือง หลงละลวด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นางจตุพร พลจร ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมตรวจความพร้อมการบรรเทาสาธารณภัย และได้ตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 4 เพื่อตรวจสอบ ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหน่วยบรรเทาสาธารณภัย โดยมีหน่วยทหาร ส่วนราชการ และองค์กรการกุศลฯ เข้าร่วมรับตรวจประเมินความพร้อมฯ ณ สนามฝึก ร.25 พัน 3 ค่ายวิภาวดีรังสิต อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้ - ร.25 - ศปภอ.ทบ.4 - บน.7 - นพค.46 - ร.25 พัน 3 - รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต - ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 สุราษฎร์ธานี - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี - มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี
วัันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี อ่านสาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องใน “วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน” (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ประจำปี 2565 โดย นายบุญเรือง หลวงละลวด หน.ปภ.จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวรายงาน ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมชมวีดีทัศน์สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกอุบัติเหตุทางถนน และยืนไว้อาลัย เพื่อรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน เป็นเวลา 1 นาที ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี นายบุญเรือง หลงละลวด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ และเยี่ยมให้กำลังใจกรณีเกิดฝนตกหนักมีน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่ ม.6 ม.7 ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 12 ครัวเรือน พร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัย ความเสียหายเบื้องต้น 1. คอสะพานขาด 2 จุด ซอยห้วยน้ำขาว ม.7 ต.ปากหมาก อำเภอไชยา 2. ถนนตัดขาด 1 จุด ซอยร่วมใจ ม.6 ต.ปากหมาก ขณะเกิดเหตุ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิต ควาเสียหายอยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติม โดยมีปลัดอาวุโสอำเภอไชยา พ.ต.อ.อรุณพงษ์ ภารพบ สภ.ไชยา พ.ต.ท.ยศพล แก้วฤทธิ์สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรโมถ่าย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. จิตอาสาพระราชทาน มูลนิธิ ให้การลงพื้นที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้สั่งการให้ อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อปท. ดำเนินการ ดังนี้ 1. มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก เร่งซ่อมแซมสะพานทั้ง 2 จุดเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ 2. เฝ้าระวัง ติดตาม การพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด แจ้งเตือนชุมชนเสี่ยงภัย ให้ครอบคลุมพื้นที่ คาดว่าฝนยังตกต่อเนื่องจนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 3. เร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบทางราชการต่อไป 4. หากมีน้ำท่วมถนน ให้ติดตั้งป้าย สัญญาณไฟ ปักหลักแนวเขตทางให้ชัดเจน เพื่อป้องกัน การสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 5. สถานการณ์ปัจจุบัน ในพื้นที่ฝนตกบ้างแต่ไม่หนัก 6. การให้ความช่วยเหลือ อำเภอไชยา สภ. ไชยา สภ. โมถ่าย อบต.ปากหมาก ผู้นำชุมชน อปพร ตำบลปากหมาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มูลนิธิกุศลศรัทธาอำเภอไชยา สนง.ปภ.สาขาท่าชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ฝากความห่วงใยถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากได้เฝ้าระวัง ติดตามการแจ้งเตือนภัย จากผู้นำท้องถิ่นหน่วยงานราชการโดยเฉพาะระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายนนี้ ที่มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และขอความร่วมมือให้ผู้ที่มีบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยได้อพยพหรือ ขยับขยายให้อยู่ห่างจากลำน้ำมากขึ้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมติดตามถอดบทเรียนโครงการรวมพลังชุมชนคนสุราษฎร์ขับเคลื่อนกลไกลความความปลอดภัยทางถนน จากระดับจังหวัดสู่อำเภอ และท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยงาน ภาคีเครือข่ายร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนกลไกลความปลอดภัยทางถนน ระดับจังหวัด อำเภอ/ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพกระบวนการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนในทุกระดับ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สนับสนุนเงินทุนให้เกิดการขับเคลื่อนงานป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรในโครงการพัฒนาจังหวัดเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ โดยมีแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร. เป็นกลไก ในการหนุนเสริมองค์ความรู้และติดตามเสริมพลังในการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่ ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกัน คือ การลดอัตราการบาดเจ็บ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประชาชนในพื้นที่ และสร้างความตระหนักรู้ เกิดการตื่นตัวแล้วมาร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนด้วยตนเองอุบัติเหตุทางถนนสร้างผลกระทบและความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สิน เศรษฐกิจโดยรวมต่อประเทศ ต่อหน่วยงาน ต่อสังคม และต่อครัวเรือน ซึ่งหากภาคส่วนต่างๆไม่ร่วมมือกันป้องกันแก้ไข จะทำให้เกิดความสูญเสียอย่างมหาศาลต่อเศรษฐกิจประเทศ ดังนี้ ความสูญเสียที่เกิดต่อครอบครัว ส่งผลกระทบต่อภาระงานบุคคลากรของหน่วยงานครอบครัวต้องแบกรับภาระเลี้ยงดูผู้พิการอุบัติเหตุทางถนน ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น เช่น การรถไฟเกิดอุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟกรมทางหลวงสรุปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหาย ปีละ 232,000ล้านบาท ในการนี้นายบุญเรือง หลงละลวด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ อำนวยการความปลอดภัยทางถนระดับอำเภอ และท้องถิ่น ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ และ เพื่อเป็นเวทีให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดและศูนย์ดำเนินงาน และเพื่อรวบรวมข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการ กิจกรรมที่ผ่านมา ซึ่งการดำเนินกิจกรรม ประชุมติดตามถอดบทเรียนโครงการรวมพลังชุมชนสุราษฎร์ขับเคลื่อนกลไกความปลอดภัยทางถนนจากระดับจังหวัดสู่อำเภอ และท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้เข้าร่วม จำนวน 80 คน
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนาผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานีนายบุญเรือง หลงละลวด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้สูญหายเข้าไปในป่าบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาสก ซึ่งเป็นชาวต่างชาติชื่อ MR. GOLLINO Cyrit TlZZlano สัญชาติ ฝรั่งเศส ถือพาสปอร์ต หมายเลข 19FC779428 ได้เข้ามาพักที่รีสอร์ทเขาสกฮอลิเดย์ เลขที่21ม.6 ต.คลองสก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี โดยได้เขาพัก ตั้งแต่วันที่ 11- 14 พ.ย.65 และในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลาประมาณ 10.00น.ได้ออกจากห้องพักมาทานอาหารเช้าที่ทางรีสอร์ทจัดให้ และได้พูดคุย กับนส.วรรณาฯ เจ้าของรีสอร์ทว่าจะไปเดินป่า ต่อมาจนวันที่14 พ.ย.65 ก็ยังไม่มาเช็คเอ๊า ต่อมานายสุเชาว์ ทูโมสิก นายอำเภอพนม พ.ต.อ.สุทธิ นิติอัครพงศ์ ผกก.สภ.พนม นายเทอดไทย ขวัญทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสก และนายธีรยทธ แต่งนวล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก ภาคีเครือข่ายร่วมกันค้นหา และได้ตั้งจุดบัญชาการเหตุการณ์ (ICP) ณ อุทยานแห่งชาติเขาสก ต.คลองสก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 2. สถานที่เกิดเหตุ บริเวณณ อุทยานแห่งชาติเขาสก ต. คลองสก อ. พนม จ.สุราษฎร์ธานี 3. การให้ความช่วยเหลือ อำเภอพนม สภ.พนม ตำรวจท่องเที่ยว รพ.พนม เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่อุทยานคลองสก อบต. คลองสก ผู้นำชุมชน ตำบลคลองสก มูลนิธิกุศลศรัทธาจังหวัดสุราษฎร์ธานี อปพร. และภาคีเครือข่าย กำลังเร่งค้นหาผู้สูญหาญ จำนวน 120 คน 4. สุนัขตำรวจ K-9 จาก ตชด. 41 ชุมพร จำนวน 2 ตัวเพื่อดมกลิ่นค้นหาผู้สูญหาย 5. สาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. พนม
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนพฤศจิกายน 2565) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) โดยพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมด้วยนายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อชี้แจงข้อราชการสำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในการนี้ นายบุญเรือง หลงละลวด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารรณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาดปี 2565 จำนวน 24,339 หมู่บ้าน โดยกลไกลกองทุนแม่ของแผ่นดินกิจกรรมพลังเครือข่ายพัฒนาชุมชน (Re X-ray) หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยค้นหา ผู้เสพ ผู้ติดในทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน ทุกครัวเรือน พร้อมให้ข้อมูลด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับพิษภัยยาเสพติด และสื่อสารผ่านหอกระจายข่าว หมู่บ้านการประชุมหมู่บ้าน และออกพบปะครัวเรือนสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน และส่งเสริมให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยง ผู้ติดยาเสพติด หลังผ่านการบำบัด เข้ามาร่วมกิจกรรมของหมู่บ้าน ชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการทั่วประเทศกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานอย่างจริงจัง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง ได้กำหนดให้วันที่ 22 มีนาคมของทุกปี เป็นวัน อปพร. เพื่อให้สาธารณชน ได้เห็นถึงบทบาทและความสำคัญของสมาชิก อปพร. ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ความรัก ความสามัคคี และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้มีการพิจารณามอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ศูนย์ อปพร. ดีเด่น ประกาศเกียรติคุณ และเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ อปพร.ดีเด่น เป็นประจำทุกปี และในวันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบโล่และประกาศเกียรติคุณ ให้กับศูนย์ อปพร.ดีเด่น และมอบเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติ สมาชิก อปพร.ดีเด่น จำนวน 3 ราย
รายชื่อชุดปฏิบัติการพิเศษอาสาสมัครตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินสุราษฎร์ธานี
ตามที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีการประกาศฉบับลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย นั้น บัดนี้ การเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ไปแล้วนั้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการเลือกสรรด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ผ่านทางระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Discord ในวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 - วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 กรกฏาคม 2564 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 นั้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
สาระน่ารู้
ปภ.แนะรับมือปัญหาภัยแล้ง ลดวิกฤตขาดแคลนน้ำ
แนะนำกรม ปภ. ภาษาไทย1
ขับขี่ปลอดภัยกับกรม ปภ.
เกี่ยวกับหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 14484 ครั้ง