กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายบุญเรือง หลงละลวด
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ้งหวัดสุราษฎร์ธานี  
ศาลากลางจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000 

โทรศัพท์ : 0-77275847 077-275551
โทรสาร   : 0-77275848
e-mail ผู้ดูแลระบบ chayamonkanchanadit@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1213 ครั้ง