กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายบุญเรือง หลงละลวด
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รอบรั้ว ปภ.สุราษฎร์ฯ

มิถุนายน2562

กลุ่ม
1/7/2562
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายครูฝึกฯ ร่วมโครงการพัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบรมเพิ่มจำนวน อาสาสมัครป้องกันภัย(อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี การฝึกอบรม วันที่ 5 (28 มิถุนายน 2562)
1/7/2562
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 หน.สนง.ปภ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายครูฝึกฯและ สนง.ปภ.จ.สาขาท่าชนะ ร่วมฝึกอบรมโครงการทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ณ วัดชยาราม เทศบาลตำบลตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ฝึกวันที่ 3 (28 มิถุนายน 2562)
5/6/2562
วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายวิชวุทย์ จินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา คู คลอง" เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน อปท.อาสาสมัครและจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมพัฒนาคูคลองและเก็บวัชพืช ผักตบชวา ณ บริเวณบึงขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ศูนย์ ปภ.เขต11สฎ.ร่วมกับสนง.ปภ.จ. สฎ.สนับสนุนน้ำดื่ม 1,000 ขวด เรือท้องแบน จำนวน 6 ลำ จนท.20 นาย อปพร.10 นาย ร่วมกิจกรรมดังกล่าว
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 29958 ครั้ง