กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายบุญเรือง หลงละลวด
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รอบรั้ว ปภ.สุราษฎร์ฯ

ประจำวัน

กลุ่ม
1 2 3 4 5 ..
20/12/2565
พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน
20/12/2565
วันที่19 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณห้องโถงศาลากลางหลังใหม่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี าราชการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ต่างๆ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ในการนี้ แถลงการณ์สํานักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวร ฉบับที่ 2 รายงานว่า พระอาการโดยรวมคงที่ในระดับหนึ่ง จังหวะการเต้นของพระหทัยควบคุมได้ด้วยพระโอสถ ผลการตรวจพระหทัย พบว่าพระหทัยยังบีบตัวได้ไม่ดีเท่าที่ควร ผลการฉีดสีของหลอดเลือดพระหทัยไม่พบความผิดปกติ คณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถและเครื่องมือเพื่อช่วยการทำงานของพระหทัย (หัวใจ) พระปัปผาสะ(ปอด) พระวักกะ(ไต) และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไป ทั้งนี้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เปิดให้ประชาชน สามารถเข้าร่วมลงนามถวายพระพรฯ ได้ที่ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ในวันและเวลาราชการ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565
20/12/2565
วันจันทร์ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมนางยวน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 5 นายวิชวุทย์  จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายชูศักดิ์  รู้ยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ก.ช.ภ.จ.สฎ.) เพื่อให้การตรวจสอบ กลั่นกรอง และพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่เกิดขึ้น โดยขอรับสนับสนุนเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป        (1) สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี รายงานขอรับความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านพืช เนื่องจากช้างป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร ในพื้นที่หมู่ที่ 15 หมู่ที่ 16 และหมู่ที่ 24 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ  เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจำนวน 18 ราย พื้นที่การเกษตรเสียหาย 17 ไร่ จำนวนเงิน 287,480 บาท          (2) กรณีสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี รายงานขอรับความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัยด้านพืช ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลไทรขึง หมู่ที่ 3 ตำบลไทรโสภา และหมู่ที่ 1 ตำบลสินเจริญ อำเภอพระแสง เกษตรกรผู้รับผลกะทบ จำนวน 3 ราย พื้นที่การเกษตรเสียหาย 14.5 ไร่ จำนวนเงิน 68,696 บาท           (3) กรณีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายงานขอรับความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัยด้านปศุสัตว์ ในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลไทรขึง หมู่ที่ 1 ตำบลอีปัน และหมู่ที่ 5 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง เกษตรกรผู้รับผลกระทบจำนวน 3 ราย จำนวนเงิน 102,880 บาท            ทั้งนี้ โดยมี นายบุญเรือง  หลงละลวด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
13/12/2565
วันนี้ 13 ธ.ค.65เวลา 10.00 น. นายบุญเรือง หลงละลวด หน. สนง.ปภ.จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับคณะครูฝึก แนะนำการจัดทำแผนซ้อม"โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานสุรา ระดับ 2 ประจำปี2565 " ในการเตรียมความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินจากอัคคีภัย ณ บริษัท นทีชัย จำกัด โรงงานสุรา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1 2 3 4 5 ..
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 29953 ครั้ง