กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายบุญเรือง หลงละลวด
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รอบรั้ว ปภ.สุราษฎร์ฯ

ประจำวัน

กลุ่ม
.. 2 3 4 5 6 ..
17/11/2565
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนาผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานีนายบุญเรือง หลงละลวด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้สูญหายเข้าไปในป่าบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาสก ซึ่งเป็นชาวต่างชาติชื่อ MR. GOLLINO Cyrit TlZZlano สัญชาติ ฝรั่งเศส ถือพาสปอร์ต หมายเลข 19FC779428 ได้เข้ามาพักที่รีสอร์ทเขาสกฮอลิเดย์ เลขที่21ม.6 ต.คลองสก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี โดยได้เขาพัก ตั้งแต่วันที่ 11- 14 พ.ย.65 และในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลาประมาณ 10.00น.ได้ออกจากห้องพักมาทานอาหารเช้าที่ทางรีสอร์ทจัดให้ และได้พูดคุย กับนส.วรรณาฯ เจ้าของรีสอร์ทว่าจะไปเดินป่า ต่อมาจนวันที่14 พ.ย.65 ก็ยังไม่มาเช็คเอ๊า ต่อมานายสุเชาว์ ทูโมสิก นายอำเภอพนม พ.ต.อ.สุทธิ นิติอัครพงศ์ ผกก.สภ.พนม นายเทอดไทย ขวัญทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสก และนายธีรยทธ แต่งนวล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก ภาคีเครือข่ายร่วมกันค้นหา และได้ตั้งจุดบัญชาการเหตุการณ์ (ICP) ณ อุทยานแห่งชาติเขาสก ต.คลองสก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 2. สถานที่เกิดเหตุ บริเวณณ อุทยานแห่งชาติเขาสก ต. คลองสก อ. พนม จ.สุราษฎร์ธานี 3. การให้ความช่วยเหลือ อำเภอพนม สภ.พนม ตำรวจท่องเที่ยว รพ.พนม เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่อุทยานคลองสก อบต. คลองสก ผู้นำชุมชน ตำบลคลองสก มูลนิธิกุศลศรัทธาจังหวัดสุราษฎร์ธานี อปพร. และภาคีเครือข่าย กำลังเร่งค้นหาผู้สูญหาญ จำนวน 120 คน 4. สุนัขตำรวจ K-9 จาก ตชด. 41 ชุมพร จำนวน 2 ตัวเพื่อดมกลิ่นค้นหาผู้สูญหาย 5. สาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. พนม
3/11/2565
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนพฤศจิกายน 2565) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) โดยพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมด้วยนายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อชี้แจงข้อราชการสำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในการนี้ นายบุญเรือง หลงละลวด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารรณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาดปี 2565 จำนวน 24,339 หมู่บ้าน โดยกลไกลกองทุนแม่ของแผ่นดินกิจกรรมพลังเครือข่ายพัฒนาชุมชน (Re X-ray) หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยค้นหา ผู้เสพ ผู้ติดในทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน ทุกครัวเรือน พร้อมให้ข้อมูลด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับพิษภัยยาเสพติด และสื่อสารผ่านหอกระจายข่าว หมู่บ้านการประชุมหมู่บ้าน และออกพบปะครัวเรือนสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน และส่งเสริมให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยง ผู้ติดยาเสพติด หลังผ่านการบำบัด เข้ามาร่วมกิจกรรมของหมู่บ้าน ชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการทั่วประเทศกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานอย่างจริงจัง
1/11/2565
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะผู้อำนวยการ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ส่วนหน้า สุราษฎร์ธานี เพื่อเตรียมพร้อมรับมือฤดูมรสุมภาคใต้ ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางในการอำนวยการ สั่งการ และเชื่อมโยงข้อมูลการบริหารจัดการสาธารณภัยร่วมกับศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใต้ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรทาสาธารณภัย เป็นประธานในการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (ส่วนหน้า) ในพื้นที่ภาคใต้ ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี โดยมีรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผอ.ศูนย์ ปภ. เขต 4 เขต 11 สุราษฎร์ธานี เขต 12 สงขลา เขต 18 ภูเก็ต และหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ผู้ช่วย ปภ. จังหวัด หัวหน้า ปภ. สาขา และหัวหน้าฝ่ายเข้าร่วมประชุม ในการนี้ นายบุญเรือง หลงละลวด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ผู้ช่วย หน. ปภ. จังหวัด หน. ฝ่ายฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เวลา 14.30 น. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรทาสาธารณภัย และคณะฯ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมและปลูกต้นไม้ ณ ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายจักรา วรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปศูนย์พักพิงฯ
18/10/2565
วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ที่ท่าอากาศยานกองบิน 7 อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ผู้แทนกองทัพเรือ และผู้บังคับการกองบิน 7 ร่วมต้อนรับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ในการลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากนั้นได้เดินทางมาประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ และการปัญหาที่ดิน รวมถึงราคาผลผลิตทางการเกษตร โดยจุดแรกที่ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีกลุ่มเครือข่ายที่ดินทำกิน กลุ่มชาวสวนปาล์มน้ำมัน กลุ่มชาวสวนยางพารา และกลุ่มความมั่นคงทางอาหาร ให้การต้อนรับกว่า 500 คนพร้อมยื่นหนังสือขอให้รองนายกรัฐมนตรี แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกับปากท้องประชาชนและต่างพร้อมใจส่งเสียงเชียร์ ลุงป้อมสู้ๆ ดังกึกก้อง ในการนี้ นายบุญเรือง หลงละลวด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงานสรุปการดำเนินงานของจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม จากนั้น ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) นำเสนอแผนงานด้านทรัพยากรน้ำและการคาดการณ์สถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสุราษฎร์ธานี นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นำเสนอการเตรียมการณ์รับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จากนั้น ได้ลงมาเยี่ยมชมนิทรรศการการบริหารจัดการปาล์มน้ำมัน พร้อมทั้งพบปะกับเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน โดยรองนายกรัฐมนตรีระบุว่า ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้แก้ปัญหาปาล์มน้ำมันทั้งระบบ สามารถยกระดับราคาผลผลิตปาล์มน้ำมันสูงกว่า 4 บาท และบางช่วงสูงถึง 12 บาท แม้ว่าขณะนี้ราคาปาล์มน้ำมันจะปรับลดลงมา ก็ได้เตรียมมาตรการเพิ่มสัดส่วนน้ำมันไบโอดีเซล กลับมาเป็น B7 เพื่อให้ราคาปาล์มน้ำมันขยับเพิ่มขึ้น เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มมีรายได้เพิ่มขึ้น เรียกเสียงเฮและเสียงปรมมือจากเกษตรกรที่มาร่วมต้อนรับอย่างกึกก้อง ส่วนในช่วงบ่ายรองนายกรัฐมนตรีจะลงพื้น ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชุมชนเมืองสุราษฎร์ธานีโครงการแก้มลิงสระบัว (อ่างเก็บน้ำทุ่งกระจูด) ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี และได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงาน บูรณาการวางแผนและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ ตาม 13 มาตรการรับมือฤดูฝนอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
.. 2 3 4 5 6 ..
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 29946 ครั้ง