กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายบุญเรือง หลงละลวด
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รอบรั้ว ปภ.สุราษฎร์ฯ

ประจำวัน

กลุ่ม
.. 3 4 5 6 7 ..
18/10/2565
วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน และการเตรียมการรับมือในช่วงฤดูฝนที่อาจจะเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ให้แก่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต11 สุราษฎร์ธานี และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้นายบุญเรือง หลงละลวด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมประชุมการมอบนโยบายในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
11/10/2565
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 08.39 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว นายก อบจ.สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดและปล่อยขบวนแห่เรือพนมพระทางบก "งานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี" ประจำปี 2565ที่ปีนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ มีประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศนับหมื่นคน เข้าร่วมขบวนแห่และชมความงดงามของนางรำและเรือพนมพระทางบกของวัดต่างๆ จำนวน 109 ลำ ในการนี้ นายบุญเรือง หลงละลวด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมพิธีเปิดและปล่อยขบวนแห่เรือพนมพระทางบก บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปสิ้นสุดที่บริเวณสะพานนริศ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปีประเพณีชักพระ เป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวปักษ์ใต้ เป็นการทำบุญหลังวันออกพรรษา ซึ่งตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี โดยเชื่อกันว่าเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้า เสด็จไปจำพรรษา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อโปรดพระมารดา เมื่อครบพรรษาจึงเสด็จมายังโลกมนุษย์ พุทธศาสนิกชนจึงมารอรับเสด็จแล้วอัญเชิญพระพุทธเจ้าขึ้นประทับบนบุษบกแล้วแห่ไปรอบเมือง และทุกครัวเรือนในชุมชนจะทำขนมต้ม เพื่อนำไปแขวนที่เรือพนมพระของวัดต่างๆ รวมทั้งจะมีการจัดทำพุ่มผ้าป่าและซักพุ่มผ้าป่าหน้าบ้าน โดยเป็นการรวมตัวของชาวบ้านเพื่อร่วมทำกิจกรรมเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคี และรวมสืบทอดประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป สำหรับการจัดงานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2565 ปีนี้กำหนดจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ในระหว่างวันที่ 7 - 15 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานไว้ ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ของท้องถิ่นและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเรือพนมพระจาก 19 อำเภอ เข้าร่วมจำนวน 109 ลำ มีการประกวดเรือพนมพระ และประกวดขบวนแห่เรือพนมพระ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ตลอดถึงการแสดงมหรสพพื้นบ้าน สำหรับวันนี้ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 กำหนดให้มีการชักลากเรือพนมพระทางบกตามประเพณี ไปตามเส้นทางที่กำหนด แล้วไปจอดเป็นแนวบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมทำบุญ ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2565 ดังคำที่ว่า "ทำบุญร้อยวัด รับน้ำมนต์ ร้อยขัน อัศจรรย์วันเดียว"
7/10/2565
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายบุญเรือง หลงละลวด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านทางไกลผ่านระบบ Z00M Meeting เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัย ่ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือหากเกิดภัยพิบัติ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายหลังจากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้มีข้อสั่งการให้จังหวัดทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามแนวทางของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยนำแผนเผชิญเหตุอุทกภัยของจังหวัด มาใช้ในการชักซ้อมการปฏิบัติให้เกิดความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายบุญเรือง หลงละลวด กล่าวว่า ตามที่ กระทรวงมหาดไทย ได้มีข้อสั่งการและกำชับให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เดินหน้าป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ซึ่งในพื้นที่ภาคใต้คาดว่าจะมีฝนตกมากขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมนี้ ล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ขั้นการเตรียมพื้นที่รับน้ำ การแจ้งเตือน และการช่วยเหลืออพยพประชาชน หากเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยเฉพาะการดูแลประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง.
7/10/2565
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 นายบุญเรือง หลงละลวด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ นายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอพุนพิน ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี ผู้แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยปลัดอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน กำนันตำบลตะปาน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมปรึกษาหารือ ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ 5 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร จากกรณีน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก เข้าท่วมถนนทางหลวงชนบท หมายเลข สฎ.4133 และบ้านเรือนของราษฎร ซึ่งตั้งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่หมู่ 5 ตำบลตะปาน ทั้งนี้ พื้นที่ดังกล่าวเมื่อถึงฤดูฝนในห้วง 3 - 4 ปี ที่ผ่านมา จะเกิดน้ำท่วมเป็นประจำ ซึ่งถือเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก อีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรับมือกับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนนี้ หลังจากนั้น คณะได้ร่วมกันลงตรวจสอบพื้นที่จริง ซึ่งแต่ละภาคส่วนจะได้ร่วมกันบูรณาการแผนงาน/โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้งในระยะสั้น และระยะยาว อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรอย่างยั่งยืนต่อไป
.. 3 4 5 6 7 ..
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 29956 ครั้ง