กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายบุญเรือง หลงละลวด
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ติดต่อเรา

ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์

กลุ่ม
28/10/2565
สำนักงานป้องกันและบรรเทา่สาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทร 077 - 275847 , 077 - 275551 โทรสาร 077 - 275847 - 8
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3078 ครั้ง