กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายจำนง สวัสดิ์วงศ์
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Download

รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กลุ่ม
สรุปความพึงพอใจ ต่อการให้บริการด้านการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
ดาวน์โหลด :
MX-M502N_20200612_110119.pdf ( 0.05 MB ) ( ดาวน์โหลด 9 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2820 ครั้ง