กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
นางศิรินันท์ มณีโชติ
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี

รายงานสถานการณ์ประจำวัน (วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565)

รายงานสถานการณ์ประจำวัน (วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565)
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 261449 ครั้ง