กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
นางศิรินันท์ มณีโชติ
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี

วัันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี อ่านสาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องใน “วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน”

วัันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี อ่านสาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องใน “วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน” (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ประจำปี 2565 โดย นายบุญเรือง หลวงละลวด หน.ปภ.จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวรายงาน ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมชมวีดีทัศน์สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกอุบัติเหตุทางถนน และยืนไว้อาลัย เพื่อรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน เป็นเวลา 1 นาที ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 261451 ครั้ง