กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายบุญเรือง หลงละลวด
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สาระน่ารู้

ความรู้ป้องกันภัย

กลุ่ม

20/3/2561
ปภ.แนะรับมือปัญหาภัยแล้ง ลดวิกฤตขาดแคลนน้ำ
นาที
147 ครั้ง

ปภ.แนะรับมือปัญหาภัยแล้ง ลดวิกฤตขาดแคลนน้ำ

ปภ.แนะรับมือปัญหาภัยแล้ง ลดวิกฤตขาดแคลนน้ำ

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2453 ครั้ง